Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Potansiyel doğalgaz talebini etkileyen faktörler (kütahya üzerine bir uygulama)

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1
Görüntülenme :
642
DOI :
Özet Türkçe :

Yeni bir ürün piyasaya sürülmeden önce, firmalar bu ürünün potansiyel talebini etkileyen faktörleri belirmelidirler. Bu çalışmada, yeni bir ürün olarak doğal gazın potansiyel talebi üzerinde sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerin etkileri, tek ve çok değişkenli logit modeller kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Yapılan analizler sonucu, hanehalkı gelirinin, ısınma maliyetinin, ev sahibi olmanın ve eğitim düzeyinin potansiyel doğal gaz talebi üzerinde negatif etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, mevcut ısınma sistemi, müstakil evde ikamet etme, eşlerin her ikisinin de çalışıyor olması ve 7 yaş altı çocuklarının olup-olmaması potansiyel doğal gaz talebini pozitif olarak etkilediği müşahede edilmiştir.

Özet İngilizce :

Before introducing a new product into the market, firms should identify the factors affecting potential demand to the particular product. In this study, as a new product, we try to reveal the impacts of socio-economic and demographic factors on the potential demand of natural gas by using univariate and multivariate logistic models. Results indicate that household income, heating cost, being house-owner, and education levels has negative statistically significant effects on the demand of natural gas. Moreover, current heating system, residing in detached house, whether or not both parents work and have child(ren) under age 7 positively affect the potential demand of natural gas.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :