Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlılar döneminde erzurum (xvı.-xvııı. yüzyıllar)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
513
DOI :
Özet Türkçe :

XVI. yüzyılda Anadolu’ya hâkim olma düşüncesi içerisindeki Osmanlılar, stratejik ehemmiyete sahip Erzurum’u idareleri altına almak üzere faaliyete geçtiler. Ancak bulunduğu mevkii, Osmanlılar ile Safevîleri karşı karşıya getirdi. Osmanlılara mamur şehir teslim etmemek için Safevîler ve Gürcüler, Erzurum’u harabe haline getirdiler. Osmanlı idaresi, metruk ve yıkıntı bir vaziyetteki Erzurum’a önemli yatırım hamleleri yaparak bayındır bir hale getirmeye çalıştı. İskân ve imar faaliyetleri neticesinde Erzurum, XVI. yüzyılın sonlarına doğru dikkat çeken mamur bir şehir görüntüsü kazandı. İlerleyen süreç içerisinde dahi Osmanlılar, şehrin gelişmesi için katkılarını devam ettirdiler. Öyle ki XVII. ve XVIII. yüzyıllarda da Erzurum, Anadolu’nun önemli askerî ve ticarî merkezleri arasındaydı. Netice itibariyle Erzurum şehrinin, Osmanlı idaresi altındaki gelişimi hakkında bir fikir sahibi olmak gayesiyle nüfusu, mahalleleri ve idarî yapısı hakkında bilgi verildi.

Özet İngilizce :

In 16th century, with the aim of ruling the whole Anatolia, the Ottomans moved forward to conquer Erzurum which has a strategic importance. But the location of the city made Ottomans confront Safavids. In order not to hand it over Ottomans in a good condition, Safavids and Georgians ruined the city. By making a great deal of investment, the Ottoman rulers tried to develop the city again. As a result of these housing and developmental activities, through the end of the 16th century, Erzurum regained an appearance of a developed city. In further time, the Ottomans continued their contributions for the perfection of the city. In 17th and 18th centuries, Erzurum was one of the most significant military and commercial centres of Anatolia. As a result, in this study, some information is given about the population, districts and administrative body of Erzurum in order to have a picture of its development under the reign of the Ottomans.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :