Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı’dan günümüze demiryolu politikalarına genel bakış

Yazarlar :
Yazar kurumları :
EKEV Akademi Dergisi1
Görüntülenme :
647
DOI :
Özet Türkçe :

 

<p style="text-align: justify;" justify;\\\\\\\\"="">Osmanlı devleti, 19. yüzyılın sonlarında, büyük borç batağında bulunmasına rağmen, demiryollarına “hayır” dememiş, bütün olumsuzluklara rağmen, bu alandaki yatırımlardan geri kalmamıştır. Demiryollarına verilen önem, Cumhuriyet’in ilk 15-20 yılı içinde de artarak devam etmiş, II.Dünya Savaşı’ndan sonra, bu politikada değişim olmuştur. Bahsedilen politika -daha doğrusu politikasızlık-, günümüze kadar, demiryollarının aleyhine olacak şekilde artarak devam etmiştir. Türkiye’deki ulaşım politikalarına genel olarak bakıldığında, karayolu ulaştırma sisteminin “tekel” durumunda olması için, büyük çaba gösterildiği görülmektedir. Dünya ve Türkiye otomotiv sanayi sermayedarları, uluslararası petrol tekelleri, yerli ve yabancı büyük inşaat şirketleri gibi birçok kuruluşun, çıkarları gereği, karayoluna ağırlık verilmesini istedikleri dikkat çekmektedir.

Özet İngilizce :

 

<p style="text-align: justify;" justify;\\\\\\\\"=""> Though encumbered by significant amounts of debt towards the end of 19th century, the Ottoman State did not say “no” to railways, and did not abstain from making investments in this area in spite of all the difficulties. The importance attached to the railways gradually increased for the first 15-20 years of the Republic, but a change in this policy was made following the World War II. The policy in question -in fact, lack of a policy- has been maintained up to date with an increasing rate against the railways. When the transportation policies of Turkey are examined with a general perspective, it is seen that a great effort has been made for ensuring the “monopoly” status of the highway transportation. It seems that there is an emphasis on highways in the interests of the capitalists in the worldwide and Turkish automotive sector, the international oil monopolies, the local and foreign big construction companies, and other organizations.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :