Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı siyaset felsefesinde egemenliğin meşruiyet problemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dicle Universitesi1
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumların siyasal yapılanmalarında otorite gücünün kaynağının fiziksel olmaktan çok, metafiziksel bir arka plana sahip olduğu bilinmektedir. Geleneksel siyasal yapılarda oldukça yaygın olan bu durum otorite çevrelerini halkın gözünde yücelten bir inanç temeli de sağlamaktadır. Osmanlı siyasal yapılanmasında da İslam inancından ve eski Türk geleneğinden gelen bir takım kabuller siyaset felsefesinde belirleyici rol oynamıştır. Bu çalışmada, Osmanlı siyaset felsefesinde egemenlik gücünün meşruiyetini sağlayan ve zaman içinde değişim gösteren metafiziksel arka plan tartışılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

That is known that in the political formation of societies source of the autority power has a metaphysical rather than the physical one. That case wich is common in traditional political stuctues provides a ground of blief that uplifts autority circles in public respect. Some kind of convictions those came from İslamic faith and ancient Turkish traditions had played efective roles in political construction of Otoman Empire. In that research the metaphysical background that underwent great changes in the political philosophy of Ottomann and the legality provided by this background are argued.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :