Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı dönemi sûfîlerinin fars dili ve literatürüne katkıları ve bir örnek olarak baba ni‘metullah nahcıvânî’nin şerh-i gülşen-i râz’ı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
493
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı döneminde Anadolu’da birçok sûfî, özellikle Nakşbendî ve Mevlevîler Farsça eser yazmışlardır. Bu tebliğde, bu eserler “Farsça Lügatlar, Farsça Grameri Kitapları, Farsça Müstakil Telif Eserler ve Farsça Şerhler” şeklinde dört gruba ayrılmış ve örnekler verilmiştir. Anadolu sûfîlerinden olup Farsça eser yazan Baba Ni’metullah Nahcıvânî ve Şerh-i Gülşen-i Râz isimli eseri hakkında ise daha detaylı bilgi verilmiştir. Osmanlı sûfîlerinin yazdığı Farsça eserler genellikle tasavvufî konular üzerinedir. Bu şahıslar yazdıkları Farsça eserlerle hem Fars dili ve edebiyatına önemli bir katkı sağlamış, hem de Türk ve Fars kültürleri arasında bir köprü olmuşlardır.

Özet İngilizce :

In the Ottoman period, many Sufis, especially Naqshbandis and Mawlavis, have authored books in Persian. This essay groups these works into four, giving examples: Persian Dictionaries, Persian Grammar Books, Independent Persian Books, and Persian Commentaries. In addition, detailed information on Baba Nimatullah Nakhjivani and his Sharh-i Gulshan-i Raz was provided. Persian works written by Ottoman Sufis are mostly on Sufism. By writing Persian works, these Sufis both contributed to the Persian literature and bridged between Turkish and Persian cultures.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :