Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaçağda iktisadi düşünce: batı dünyası

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
618
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, ortaçağ düşünürlerinin (skolastiklerin) iktisadi konulardaki fikirlerini incelemektedir. Bu düşünürler daha ziyade ahlâki meselelerle ilgilenmişler ve iktisadi sorunları bu çerçevede ele almışlardır. Eski Yunan düşüncesinin, Hıristiyanlığın ve Kilise babalarının öğretilerinin etkisinde kalan skolastikler; servet, zenginlik, mülkiyet ve para gibi önemli iktisadi kavramları analiz etmişlerdir. Önceleri ticaret, faiz, kâr gibi konuları şiddetle eleştiren ve hatta ayıplayan skolastikler, sonradan günün değişen ekonomik, sosyal ve siyasi koşullarını dikkate alarak, bu tavırlarını yumuşatmışlardır. Ortaçağın son yüzyıllarında yaşayanları ise skolastik düşüncenin dışına çıkarak, daha gerçekçi analizler yapmışlar ve böylece kapitalist sistemin doğmasına ve gelişmesine imkân vermişlerdir.

Özet İngilizce :

This paper examines the ideas of medieval thinkers (scholastics) on economic matters. These thinkers rather dealt with ethical issues and considered economic questions in this context. Scholastics who were under the influence of old Greek philosophers, Christianity and teachings of Church fathers, analyzed important economic concepts like wealth, riches, property, and money. Scholastics that firstly severely criticized and even condemned topics such as trade, interest, and profit, later mitigated their attitudes by taking into consideration the changing economic, social, and political conditions of the time. Those who lived in the last centuries of the middle ages, went beyond the boundaries of the scholastic thought, made more realistic analyses, and thus gave way to the birth and development of capitalist system.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :