Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi öğretmenliğinde öğrenim gören erkek öğretmen adaylarının karşılaştıkları güçlükler

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1
Görüntülenme :
801
DOI :
Özet Türkçe :

Hemen bütün batılı toplumlarda okul öncesi eğitim, ulusal eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Okul öncesi eğitimi, ilgili kurumların işleyişi ve personelin eğitimi konusunda Türkiye’de yeni yeni bir bilinçlenmeyle ilerleme yoluna girilmiştir. İlköğretimin gelişim hızına paralel bir gelişim gösterememiş, dolayısıyla okul öncesi eğitimine öğretmen yetiştirme konusunda yetersiz kalınmıştır. Okul öncesine öğretmen yetiştiren üniversitelerin ülke genelinde az olması, sınırlı aday yetiştirmesi, özellikle kız öğrencilerce tercih edilmesi, erkek adayların bölüme ilişkin bazı güçlüklerle karşılaşmalarına neden olmaktadır. Bu araştırma, erkek okul öncesi öğretmen adaylarının bölüme ilişkin hizmet öncesinde karşılaştıkları güçlükleri betimlemektedir. 2008-2009 öğretim yılında yapılan araştırmada, okul öncesi öğretmenliğinde okuyan 11 erkek öğretmen adayının bölüme ilişkin güçlükler hakkında görüşleri alınmıştır. Nitel araştırma tekniklerinden görüşme metodu uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, erkek öğretmen adaylarının, toplumda bu mesleğin bir bayan mesleği olarak kabul görülmesi, sınıftaki bayanların çokluğu gibi belli sorunları ortak olarak paylaştığı saptanmıştır.

Özet İngilizce :

Preschool education is accepted as an important part of national education in many countries. Turkey is one of the countries in which preschool education including education of its staff is still in the process of developing. Since importance of the preschool education is not much understood fully, it is not developed as much as primary education in Turkey. Accordingly, teacher education programs are also not appeared well enough to educate preschool teachers. Quantity and quality of education and related teacher education programs in Turkey is still in the process of getting developed. The current interpretive study aims to examine and present the difficulties and problems ‘male’ teacher candidates face with and their perceptions of man being a preschool teacher. The study conducted in 2008-9 involved 11 male teacher candidates studying in the field of preschool education in Turkey. This interpretive study opted to utilize a qualitative data collection method, namely interview. The researchers are opted to examine problems experienced by male teacher candidates, because it is essential to understand the difficulties male preschool teacher candidates experience in the field in order to reach better quality preschool education and provide better education to young children. The results of the study showed that male teacher candidates complained about similar problems, such as not having many male friends in preschool teacher education programs at the university and the society accepting their job as women’s job.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :