Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nef’i’de söz ve savaş ilgisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Malatya Fen Lisesi1
Görüntülenme :
564
DOI :
Özet Türkçe :

Divan şiirinin en güçlü kaside şairi sayılan Nef’î, manzumelerinde savaş tasvirlerini başarıyla yapmış, benzetme ilgisiyle savaş ve savaş aletleriyle çeşitli durumlar arasında ilgiler kurmuştur. Bu çalışmada şairin Türkçe divanı ve Sihâm-ı Kazâ’sı taranarak; zeban, söz/suhan, mana, endişe/fikir, nazım, hiciv, hame/kilk/kalem kavramlarını ve şairlik kudretini överken kullandığı savaş, kavga ve silah çağrışımı yapan mısralar tespit edildi. Şairin bu kavramları kullanış biçimi ve amacı açıklanmaya çalışıldı.

Özet İngilizce :

Nef’î, who is counted the most powerful kaside poet of Divan poetry, has done successful depictions in his poetry, setting up interest between war, war instruments and various situations by using simile technique. In this study Nef’î’s Sihâm-ı Kazâ and Turkish divan have been scanned. It was tried to explain the aim and form of relationships he has established between the poet himself and fighter, likewise, tongue/language, word, meaning, thought, poem, satire, pencil concepts and weapon war, struggle.

Anahtar kelimeler :

Word ,

War ,

Struggle ,

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :