Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Multıple short story actıvıtıes for very young learners wıth multıple tastes

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
558
DOI :
Özet Türkçe :

Howard Gardner’s Multiple Intelligence (MI) theory suggests that we all possess at least eight “intelligences”: Linguistic, Logical-Mathematical, Visual-Spatial, Bodily Kinesthetic, Interpersonal, Intrapersonal, Musical, and Naturalist intelligences. Each of us has an intelligence profile, made up of different amounts of each intelligence. The idea has stirred a lot of discussion and interest in the field of education and has strongly influenced teaching. What are the implications of MI theory for EFL teaching to very young learners? Planning language lessons that appeal to a variety of intelligences in young learners can greatly increase the likelihood that the child will learn. In this study, a group of 18 Kindergarten children at a private nursery school in Ankara are administered Teele’s multiple intelligences inventory and their multiple intelligences profiles are determined. Later, a short story in English with activities that will satisfy all intelligences is studied with the learners. The lesson is recorded and observed by a fellow teacher and oral feedback is received from the learners and the observant.

Özet İngilizce :

Howard Gardner’ın Çoklu Zeka Kuramı hepimizin en az sekiz zekaya sahip olduğumuzu öne sürer: Bunlar Sözel Zeka, Mantıksal-Matematiksel Zeka, Görsel-Mekansal Zeka, Bedensel-Kinestetik Zeka, Müziksel-Ritmik Zeka, Kişisel-İçsel Zeka, Kişilerarası-Sosyal Zeka ve Doğa Zekasıdır. Her birimizin değişik miktarlarda zekalardan oluşan bir zeka profili vardır. Bu fikir eğitim alanında pek çok tartışma ve ilgi uyandırmıştır ve eğitimi büyük ölçüde etkilemiştir. Çoklu Zeka Kuramı’nın çok küçük yaştaki öğrenenler için çıkarımları nelerdir? Küçük yaştaki öğrenenlerin çeşitli zekalarına hitap eden dil dersleri hazırlamak çocukların öğrenme olasılığını artıracaktır. Bu çalışmada, Ankara’da bir özel Anaokulundaki 18 öğrenciye Teele’nin Çoklu Zeka Envanteri uygulanmıştır. Ve çoklu zeka profilleri belirlenmiştir. Daha sonra öğrencilerle tüm zekalarına yönelik aktiviteleri olan bir İngilizce hikaye çalışılmıştır. Ders bir başka öğretmen tarafından gözlenmiş ve videoya kaydedilmiştir. Hem gözlemci öğretmen hem de öğrencilerde sözlü dönüt alınmıştır.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :