Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mülki idare amiri prototipi olarak

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, İ.İ.B. Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü. (1, Dumlupınar Üniversitesi, Simav M.Y.O2
Görüntülenme :
555
DOI :
Özet Türkçe :

Mülki idare sistemimiz, yüzlerce yıllık geçmişi olan yönetim geleneğimizin izlerini taşımakla birlikte, son yıllarda kamu yönetimi alanında dünyada yaşanan değişimlerden etkilenmektedir. Bu etkileşim giderek ivme kazanan AB'ye uyum sürecinin de katkısıyla daha fazla hissedilmektedir. Yaşanan bu süreç, Türkiye'de kamu hizmeti anlayışının ve bu anlayışı temsil eden mülki idare sisteminin değişimini gerekli kılmaktadır. Mülki idare sisteminin uygulayıcıları olan mülki idare amirleri, çoğunlukla geleneksel merkeziyetçi yönetim yapımızın da etkisiyle statükonun devamından yana olan, kamu hizmetlerinin görülmesinde ihtiyaç duyulsa bile mevzuatın öngördüğünden fazlasını yapma konusunda inisiyatif kullanmayan ve risk almayan bir tavır sergilemektedirler. Bu durumun aksine, mülki idare sistemi içerisinde yer almakla birlikte Vali Recep Yazıcıoğlu, sistemi kıyasıya eleştiren, sistemin yetersizliklerini ve merkeziyetçi yönetim yapısının yol açtığı olumsuzlukları cesaretle dile getiren, uygulamalarıyla da bunu gösteren bir mülki idare amiri olmuştur.

Özet İngilizce :

Our civil administration system has the tracks of our government traditions which has a history of centuries, besides this, recently it has been affected by the changes on the public adminstration all around the world. This interaction is felt much more by the EU adjustment process which has won a great acceleration. This continuing process entails the changes about the public service mentality in our country and the civil administration system represents this mentality. Civil administrators, operators of this civil administration system who are mostly at the side of continuing this status quo because of the effect of our traditional centralist government system, have an attitude of not taking any risks and not taking any initiative to do more than the legistlation although it is needed for the public service. Contrary to this, Governor Recep Yazıcıoğlu, takes place in this civil administration system, has been a civil administrator who cruelly criticizes this system and bravely talks about the deficiencies of this system and negations caused by the centralist government system.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :