Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mevlânâ’nın mesnevî’sinin türkçe’ye şerh geleneği ve halvetî şeyhi abdulmecîd-i sivâsî’nin mesnevî üzerine çalışmaları

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî adlı eseri asırlardan beri ona yönelenleri tatmin edecek bilgi, ilham ve tefekkür kaynağı olmuş, bir yandan bu eserin manzum, mensur tercüme ve şerhleri yapılırken, bir yandan da Mevlevî olsun veya olmasın pek çok şair ve müellif, Mevlânâ’nın tesirinde kalarak Türk tefekkür ve tasavvuf edebiyatına önemli eserler kazandırmışlardır. Bu eser sahiplerinden biri de XVII. Yüzyılın önemli mutasavvıflarından biri olan Halvetî şeyhi Abdulmecîd-i Sivâsî’dir. İşte bu makalede Abdulmecîd-i Sivâsî’nin dönemine kadar yapılan Mesnevî’nin Türkçe tercüme ve şerhleri ile Mesnevî tesirinde yazılan eserlere değinilmekte ve Abdulmecîd-i Sivâsî’nin Mesnevî üzerine yaptığı çalışmaları tanıtılmaktadır.

Özet İngilizce :

Mesnevi by Mevlana Jalal-al Din-al Rumi has been a source of knowledge, inspiration and meditation for those who refer to it for ages. Translation or annotations in verse or prose of this work have been made while a number of poets or authors, being Mevlevis or not, have produced important works to the Turkish Sufism and scholarship under the influence of Mevlana. One such author is Halveti Sheik Abd-al Mejid-al Sivasi, one of the significant figures among Sufist of 17th century. This study examines the Turkish translations and annotations of Mesnevi as well as the works written under the influence of Mesnevi up to the time of Abd-al Majid-al Sivasi, and introduces the works of Abd-al Majid-al Sivasi on Mesnevi.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :