Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mekanik – organik örgüt tartışması: hikaye anlatma yöntemi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

1960lı yıllardan başlayarak, örgüt teorisi alanındaki çalışmalarda mekanik-organik örgüt yaklaşımları birbirleriyle yarışmaktadır. Bu tartışmaların temelinde basit mekanik örgüt yapılarından daha karmaşık ve organik örgüt yapılarına geçişi açıklama kaygısı yatmaktadır. Bu çalışma mevcut mekanik-organik örgüt yapıları tartışmasına ‘hikaye anlatımı’ perspektifinden yaklaşmaktadır. Yönetim yazını ve hikaye anlatımları günümüzün modern örgütlerinin anlaşılmasına yardımcı olabilirler. Hikaye anlatımı yöntemi da-ha ileri araştırma evrelerine bir temel teşkil edebilir ve aynı zamanda yöneti-cilere sınırlarını belirleme konusunda yardımcı olabilir. Hikaye anlatımı yöntemini kullanarak, yapılan analizlerle yöneticilere kültürel otorite yardı-mıyla kullanabilecekleri gücün sınırlarını göstermek mümkündür.

Özet İngilizce :

Since the 1960s, much of the organisation theory writing is a never-ending debate between the machine/organ analogies, and attempts to develop growth models of how simple mechanistic forms can grow into the more complex organic forms. This study approaches this mechanistic-organic duality from a storytelling perspective: Exempla in management. The management literature and exempla are resources for better understanding what passes for acceptable dialogue within modern organisations. Exempla are a potential source for further research because they reveal what ideologically acceptable on the one hand and what one the other is considered by managers as acceptable terrain for contestation. Studying the exemplum might prove to be an efficient means of better understanding how managerial capitalism is changing because analysis reveals the ideological limits of what can be told with cultural authority to groups of managers.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :