Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Louis althusser’in felsefesi ve temel kavramları

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
770
DOI :
Özet Türkçe :

Louis Althusser yirminci yüzyılın en etkili felsefecilerinden biridir. Marksizmin Stalinist ve hümanist yorumlarına karşı geliştirdiği özgün yorumuyla Marksist felsefeye büyük katkılar yapmıştır. Althusser, özellikle 1844 Elyazmaları'nın ortaya çıkması ile birlikte gelişen hümanizmacı Marks yorumlarına karşı çıkmıştır. Althusser göre Marksizm tarihi öznesiz ve ereksiz bir süreç olarak açıklamaktadır. "Batı Marksizmi" geleneği içerisinde yer alan Althusser, çeşitli düşünürlerden semptomik okuma, sorunsal, epistemolojik kopuş, üst-belirlenim gibi kavramları almış ve kendi kuramında kullanmıştır. Çalışmada bu kavramlarla birlikte Althusser'in ideoloji, devletin ideolojik aygıtları, yeniden-üretim, toplumsal formasyon gibi kavramları incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Louis Althusser was one of the most effective philosophers of twentieth century. He made great contributions to Marxist philosophy with his Marx reading against Stalinist and humanist rendetions of Marxism. Althusser especially opposed to humanist Marx rendetions which were developed with emergence of Manuscripts of 1844. According to Althusser, Marxism explain the history as a process without a subject and object. Althusser who is thought in "Western Marxism" took terms like semptomic reading, problematic, epistemological break, overdetermination from different thinkers. Addition to this terms, Althusser's terms like ideology, ideological apparatuses of State, reproduction, social formation are worked in this study.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :