Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 49

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lider özelliklerinin seçmen tercihlerine etkisi: diyarbakır–tokat örneği

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi1
Görüntülenme :
598
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, birbirlerinden sosyo-kültürel olarak farklılıkları olduğunu düşündüğümüz Diyarbakır-Tokat illerinde, seçmenlerin oylarını kullanırken, liderin hangi özelliklerinden etkilendiklerini belirlemektir. Çalışma, Diyarbakır-Tokat il merkezlerinde 407 seçmen üzerinde yapılmıştır. Araştırma pozitif yaklaşımla gerçekleştirilmiştir. Veriler mülakatla elde edilmiştir. İki ilin seçmen davranışlarının karşılaştırılmasında t-testi, ki-kare testi, korelasyon analizi ve aritmetik ortalamalardan yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, her iki ilde de seçmenler, liderin güvenilir olmasından en çok, liderin zengin olmasından ise en az etkilenmektedir. Diyarbakır'da liderin güvenilir olmasını, liderin deneyimli olması, liderin eğitim seviyesi, liderin hitabetinin güzel olması, liderin dini görüşü ve seçmenlerin sorunlarını yaşamış olması faktörleri izlemektedir. Tokat'ta ise liderin güvenilir olmasını, liderin deneyimli olması, eğitim seviyesi, hitabetinin güzel olması, dini görüşü ve seçmenlerin sorunlarını yaşamış olması faktörleri izlemektedir. Siyasi partilerin seçmen davranışlarını etkilemek için yapacakları çalışmalarda lider özellikleri iki il için de genelleştirilebilir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to detect which characteristics of a leader are influential on the preferences of voters in Diyarbakir and Tokat–the cities which are presumed to socio-culturally differ from one another. The research, through a positive approach, was conducted on 407 electors in the city centres of both Diyarbakir and Tokat. Data was acquired via interviews. T-test, chi-square test, correlation analysis and arithmetic averages were used in order to compare the electoral attitudes in both cities. The results of the research show that the reliability of a leader plays the most important role on the preferences of voters and, however, his wealthiness slightly effects them. In Diyarbakir, the reliability of a leader comes first in importance and this factor is followed, respectively, by being experienced, the education level of a leader, his elocution and religious opinion. As for Tokat, the most important qualification that a leader is expected to have is the reliability followed by being experienced, the education level of a leader, his elocution and religious opinion. In the efforts of political parties to effect the electoral preferences, leadership characteristics can be generalized for both of the cities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :