Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liberalizm ile üçüncü teori arasında: kurallar ve yasalar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Kültür Üniversitesi1
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

Siyasi, iktisadi ya da sosyal olsun, her sistem bazı kurallara dayanır. Sistemin içinde yaşayan fertler arasındaki ilişkileri işte bu kurallar belirler. Liberal sistem, Isaac Newton’un ortaya koyduğu doğa yasaları ve buluşlarından ve Darwin’in "Yaşamak ve Ayakta Kalmak İçin Mücadele" adını verdiği kanunlardan çok etkilenmiştir. Bu kanunlar, her biri kendi çıkarı için uğraşan fertler arasındaki mücadele adına aynen alınmış ve uygulanmıştır. 17 ve 18. asırlarda doğa yasaları önemli ölçüde rağbet görmüştür. Doğa yasaları bazı genel kurallardan oluştuğundan dolayı bu genel kuralların, her zaman ve her yerde geçerliliği olan kurallar olması ve insanoğlunun bunları düşünceyle ve akıl yoluyla bulmuş olması gerekir. Yeşil Kitabın ortaya koyduğu üçüncü modelde ise, adalet prensibine paralel olarak sömürgecilik, zorbalık ve baskıcılık eleştirilir. Bu modelde doğa yasaları asıl dayanak ve ölçüdür. Bu makalede siyasi, ekonomik ve sosyal problemlere çözümler sunarken, Üçüncü Teori’nin dayandığı doğa yasalarından örnekler sunulacaktır

Özet İngilizce :

Every system, be it political, economical, or social, has certain rules. These rules regulate the relations among the individuals living within the system. The liberal system has been heavily influenced by the natural laws and discoveries made by Isaac Newton as well as by what Darwin called "the struggle for survival." These laws have been transferred to, and employed in, the struggle among the individuals each striving for his/her own interests. In 17th and 18th centuries, natural laws were highly exalted. Since natural laws consist of certain general rules, these generals rules must be valid at any time and in any place, and they must be discovered by humankind using reason. And in the third model proposed by the Green Book, colonialism, tyranny and oppression are criticized in line with the principle of fairness. In this model, natural laws are the real basis and measure. In this article, natural laws on which the Third Theory is based in proposing solutions to political, economical, and social problems will be exemplified.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :