Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumlardaki hizmet içi eğitim etkinliklerinin yönetim yaklaşımları ile birlikte incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi Bil ve Öğr. Tek. Eğt. Böl. 1, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi2, Mehmetçik İlköğretim Okulu3
Görüntülenme :
586
DOI :
Özet Türkçe :

Kurumların işlevini daha etkin bir şekilde yerine getirmesi için hizmet içi eğitimler oldukça önemlidir. Arzu edilen çıktılar için eğitim ihtiyaçlarının özenle belirlenmesi ve öğrenme ortamlarının bu ihtiyaçlar çerçevesinde hazırlanması gerekir. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde yöneticilerin payı büyüktür. Bu çalışmada, kurumlardaki eğitim etkinlikleri ve yöneticilerin hizmet içi eğitim yaklaşımları, yönetim anlayışları açısından incelenmiştir. Erzurum ilinde belli sektörlerin önde gelen kurum yöneticilerinin katıldığı bu araştırmada elde edilen bulgulara göre yöneticilerin eğitim etkinliklerine karşı olumlu tutum içerisinde oldukları ancak kurumlarında bu tür etkinliklerin yeterince yapılmadığı saptanmıştır. Ayrıca, kurumlardaki stratejik planlama ve performans izleme noktasındaki eksikliklerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini zorlaştırabileceği görülmüştür.

Özet İngilizce :

In-service continuous education is important for organization to carry out its function more effectively. To gain desired outputs in learning process, it is required that determining of instructional needs attentively and designing learning environment considering the needs. Managers also have key roles in design and implementation of instructional activities. This study examined the implementation and perceptions of instructional activities in organizations in terms of management style. The leader organizations of fundamental sectors in Erzurum were participated to the study. The results showed that managers have positive attitudes about in-service education but there isn't enough learning activities in their organizations. It was also found the deficiencies in strategic planning and performance evaluation may hinder the determining the instructional needs.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :