Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel krizin yerel ekonomilere etkileri:bartın ve karabük ili otel işletmeleri üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü 1, Bartın MYO 2
Görüntülenme :
551
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ABD kaynaklı küresel finansal krizin, turistik tesisler üzerindeki etkileri ölçülmek istenmiştir. Bu amaçla, kültür turizmi açısından öne çıkan Batı Karadeniz Bölgesi, Bartın ve Karabük (özellikle Safranbolu) illerindeki otel işletmelerine, 2010 yılı Eylül ayında, kolayda örnekleme yöntemiyle yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçları sosyal bilimlerde veri analizlerinde yaygın olarak kullanılan SPSS 18'de analize tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlardan, bölgedeki turistik tesislerin krizden etkilendikleri ancak bu etkilenmenin yıkıcı bir seviyede olmadığı belirlenmiştir. Yine anket verilerine göre, oda sayısı fazla olan tesislerin, oda sayısı az olanlara göre krizden daha az etkilendikleri belirlenmiştir. Sanılanın aksine yabancı turistlerin (özellikle Japonların) kriz sürecinde bölgeye olan taleplerinde bir azalmanın olmadığı tespit edilmiştir. Tesis yöneticilerinin eğitim seviyesi ile krizden etkilenme dereceleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Sektörde uzun süre faaliyet gösteren firmalar krizden daha az etkilenmişlerdir .

Özet İngilizce :

In this study, the impacts of global financial crisis that emerged in the USA on the touristic facilities have been examined. To this end, in September 2010, a questionnaire was conducted to tourism facilities in Bartın and Karabük (particularly Safranbolu) districts, which are both outstanding cities in the West Black Sea Region for cultural tourism; and face-to-face interviewing method was used in this questionnaire. The results of the questionnaire were analyzed with SPSS 18, a widely used analysis for data analysis in social sciences. The results showed that the touristic facilities in the region are affected from the financial crisis however; this impact is not on a destructive level. Also according to the data obtained from the questionnaire, facilities with more rooms are less affected from the crisis when compared to facilities with fewer rooms. Contrary to popular belief it is ascertained that demands of foreign tourists (particularly Japanese) to the region did not decrease during the crisis. No significant difference was ascertained between the education levels of facility executives and their level of being affected by the crisis.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :