Sayı : 66
NAKHCHIVAN IN THE DIPLOMACY OF AZERBAIJAN, RUSSIA AND TURKEY
Emil ZAMANLI

6 4

Öz Though the international situation was severe in 1920-1921, the Ottoman Turkey was not indifferent to the historical fate of Azerbaijan, especially Nakhchivan. After the First World War, Aliens tried to keep under control of the liberation aspirations of all the Trans-Caucasian nations to their political will. In order to deprive Turkey which is the most reliable partner of the Turkic-Muslims, from the South Caucasus, Central Asia and the Turkic world, Nakhchivan and its surroundings were planning to seize soon by Armenians. It would be naive to believe that the Allies, as well as Russia and Iran, would compromise Nakhchivan on this political turmoil. By the way, Iran was also inclined to seize Nakhchivan. At such a fragile time, Iranian agents have tried to incline people in difficult psychological condition to Iran. In this case, Nakhchivan became the cornerstone of the great powers' diplomatic relations with Azerbaijan and Turkey. At the beginning of the 20th century, issue of Nakhchivan transferred to the Turkish-Soviet relations.
Anahtar Kelimeler: Azerbaijan, Nakhchivan, Turkey, Russia, Diplomacy, Armenians, The Entente States
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aliyev.E (2004). Elincə yaddaşı. Bakı: Elm və hayat yayınları.Atay. F.R (2011. Çankaya). İstanbul: Cağaloğlu.Hacıyev. İ (2007). Ermenilerin Nahçıvan iddiaları: Hayal ve gerçekler / Ermeni Araştırmaları. 2. Türkiye Kongresi Bildirileri. Cilt 2. Ankara: EAE yayınları, 1105-1113Ivanov R (2009). Naşestvie. Moskva: Qeroi Oteçestva.İbrahimzade. F (2007). Behbud Şahtahtiniskinin siyasi və diplomasi faaliyyeti. Bakı: RDS- Neşriyyat-Poliqrafiya yayın evi.Karabekir K (1968). İstiklal harbimiz. İstanbul: Emre yayınları.Karabekir.K (1994). Erməni dosyası. İstanbul: Emre Yayınları.Karabekir K (1995). İstiklal harbimizin esasları. İstanbul: Emre yayınları.Kırzıoğlu M.F (1999). Kars ili ve çevresìnde ermenì mezalìmì (1918-1920). Ankara: Köksav.Kissinger H (2006). Diplomasi. İstanbul: Türkiyə iş bankası kültür yayınları.Musayev.İ (1998). Azerbaycanın Nahçıvan və Zengezur bölgelerinde siyasi durum və yabançı ülkelerin siyaseti (1917-1921 yılları). Bakı: Bakı universiteti yayin evi.Musayev. İ (1998). Azerbaycan-Türkiye ilişkileri(1917-1922 yılları). Bakü: Bakü universiteti yayin evi.Sakarya İ (1984). Belgelerle ermeni sorunu. Ankara: İkinci baskı, Gunkur Basınevi.Saray M (1998). Azerbaycan ve Azerbaycan türkleri. Cilt 4. Kafkas araştırmaları, 3-17.Saray M (1999). Türk devletlerinde Məclis (parlamento), demokratik düşüncə və Atatürk.. Ankara: Köksav.Soysal İ (1989). Türkiye’nin siyasi antlaşmaları (1920-1945). Cilt 1. Ankara: TTK yayınları.Tengirşek Y. K (1981). Vatan hizmetinde. Ankara, KB yayını.Türk istiklal harbi (1995). Cilt 7. Ankara, Gunkur Basınevi.Uçarol. R (2000). Siyasi tarih (1789-1999). İstanbul: Filiz Kitab evi.Ural G (1998). Tarihin işığında ermeni dosyası. İstanbul: Kamer yayınlarıÜnüvar V (2006). Nahçıvan: təlatüm və burulğanlar (1920-1921). Nahçıvan: Ecemi yayınları.Yerasimov S (1979). Türk-Sovyet ilişkileri Ekim devriminden milli mücadelesi. İstanbul: Boyut Kitapları yayın evi.Ziyadhanov A (1993). Azerbaycan. Bakı: Azerbaycan yayın evi.

Emil ZAMANLI