Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde bilgi teknolojilerinin etik kullanımı

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
564
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ve işletmelerin bilgiye olan ihtiyaçlarındaki artış, işletmeler için bilgi teknolojilerinin kullanımını kaçınılmaz kılmıştır. İşletmeler, varlıklarını koruyabilmek için her geçen gün bilgi teknolojilerine daha fazla bağımlı hale gelmektedirler. Ancak bilgi teknolojileri beraberinde bir takım problemleri de getirmiştir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler de, bilgi teknolojileri kullanımında etik bazı problemlerle yüz yüze kalmaktadırlar. Bu problemler, bazen işletme için büyük maliyetlere neden olmaktadır. Bu açıdan konunun incelenmesi ve işletmelerin bilgi teknolojilerinin etik kullanımı konusunda bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmayla, bilgi teknolojileri etik açıdan ele alınmış ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin konuya bakışları araştırılmıştır. Sonuç olarak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin bilgi teknolojilerinin etik kullanımı hakkında duyarlı olmalarına rağmen uygulamada yetersiz oldukları görülmüştür.

Özet İngilizce :

The use of information technologies has been inevitable for businesses in consequence of developments in computer technology and need for information. To be able to continue their existence, businesses have increasingly been more dependent on information technologies. However, information technologies generated some problems as well. Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) have also faced some ethical and security problems in use of information technologies. These problems sometimes cause big loses for SMEs. Therefore, it is very important to inform SMEs about ethical use and security of information technologies. This study presents perceptions of SMEs in respect to ethical use of information technologies, and provides some empirical results. The study shows that SMEs are quite sensitive about ethical use of information technologies, but still incompetent in putting it into practice.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :