Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 49

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kars’ta ilk müslüman türk hâkimiyeti

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
494
DOI :
Özet Türkçe :

Birçok medeniyete beşiklik etmiş olan Kars, 640 yılında İslâm hâkimiyeti ile tanıştı. Bundan sonra hilâfet idaresine bağlanan Kars ve yöresindeki yerli halkın iç işlerinin yönetimi genelde asilzâde ailelerden birine veriliyordu. Bunlardan biri olan Bagratuniler ailesi Abbasîler döneminde Vanand ve Şirak bölgesinde güçlü bir duruma gelmişlerdi. Bu bakımdan 889 yılında Azerbaycan valiliğine tayin edilen Sâcoğulları ailesinden Muhammed el-Afşîn, bunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Bunun sonunda Kars ve Ani Sâcoğulları hâkimiyetine alındı. Bu hâkimiyet Ebu'l-Kasım Yusuf döneminde daha güçlendi. Ancak bu durum 915 yılına kadar sürdü. Bundan sonra Sâcoğlu hâkimiyeti bölgede etkisini kaybetmeye başladı. Buna göre bir İlk Müslüman-Türk Devleti olan Sâcoğulları, 898-915 yıllarında Kars ve yöresinde hüküm sürmüş oluyorlardı. Selçuklu öncesi Kars'ta süren bu hâkimiyet, Anadolu tarihi açısından önem arz ediyor.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Kars, cradle of many civilisations, witnessed the Islamic Sovereignity in 640. Since then Kars was connected with Caliphate Administration and ruling of domestic affairs in Kars and its vicinity were given to one of the noble families. In this regard Bagratunis were influential in Vanand and Şirak regions during Abbasid Period. Muhammed el-Afşîn from Sajids, inducted as a governor in Azerbaijan in 889, had to wrestle with them. In the end Kars and Ani fell under Sajid's rule. Their sovereignty strengthened in Ebu'l-Kasım Yusuf erat that lasted until 915. Since then Sajid's dominion began to lose control in the region. Sajids, the first Muslim Turkish state, ruled Kars and its vicinity between 898 and 915. Their dominion was important for Anatolian history before Seljuks Empire.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :