Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadına yönelik şiddetin sosyo-ekonomik dinsel ve kültürel boyutları: diyarbakır örneği

Yazar kurumları :
Dicle Universitesi1
Görüntülenme :
527
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı şiddete kaynaklık edebilecek sosyal, ekonomik, geleneksel ve dinsel nedenleri araştırmak ve ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma, Diyarbakır’da KA-MER adlı Kadın Sığınma Merkezi’ne aile içi şiddete maruz kalmaları nedeniyle başvuran 164 örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın kuramsal kısmında şiddet ve aile içi şiddet tanımlanarak şiddetin dinsel, geleneksel, ekonomik ve sosyo-psikolojik nedenlerinin ne olabileceği açıklanmış, uygulamalı kısmında ise oluşturulan varsayımlar 80 soruluk bir anket uygulama ile geçerlilikleri denenmeye çalışılmış sonuçlar tablolar ve yorumlarıyla aktarılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of the study is to research and reveal the social, economical, traditional and religious reasons of the violence. The study was carried out on 164 women who applied to Resorting Center of Women called KA-MER in Diyarbakır, by pretending they were subjected to in-family violence. At the theoretical part of this study, violence and in family violence were defined and disclosed what religious, traditional, economic and socio-psychological reasons of violence are. In the applied part of the study, formed hypotheses were tested for their validity with 80 questionnaires. Finally, the results were indicated with tables and interpreted.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :