Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islâm kültürü ve değişim bağlamında

Yazar kurumları :
Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede İslam medeniyetini meydana getiren temel dinamiklerden birisi olan sünnetin kapsama alanı İslam kültürü ve değişim bağlamında konu edilmektedir. Sünnet, Hz. Muhammed'in son peygamber oluşundan hareketle özelde ümmetine, genelde ise bütün insanlığa evrensel ve ebedî bir hayat modeli sunmaktadır. Onun bize bıraktığı bu örnek miras, temel ilke ve prensipler itibariyle bütün insanlığı ve bütün zamanları kuşatan bir genişliğe, derinliğe ve zenginliğe sahiptir. Öznel ve nesnel bütün varlık âlemini kapsayan sünnetin hem sözlük hem de terim anlamlarında hayata dair bu kuşatıcı özellik görülebilmektedir. Sünnet bir bakıma İslam kültür ve medeniyetini oluşturan bir olgu olup aynı zamanda nesiller boyu yaşatılan canlı bir kültür aktarımıdır. Onun ebedi ve evrensel olma vasfı, kolaylığı, örnekliği esnekliği gibi nitelikleri, gelişen ve değişen şartlara göre yeniden yorumlamasına imkân vermektedir. Sünneti tarihsel bağlamından koparmadan ve ruhundan uzaklaştırmadan yeni versiyonlarıyla güncellemek de mümkündür. Bunun aksinin sünnetin evrenselliği ve ebediliğiyle ters orantılı olacağı da ortadadır. Hz. Peygamberden bize intikal eden iyi, doğru ve faydalı olan her şeyin sünnet muhtevası içerisinde değerlendirilmesinde bir sakınca olmadığı da görülmektedir .

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article, the coverage area of sunnah, which is composed of Prophet Muhammed's words, actions and approvals and which is one of the main dynamics that constitute Islamic civilization, is dealt with. Sunnah, with the notion that Muhammed is the last prophet, presents a universal and eternal model of life specifically to his followers and generally to all humanity. The sample heritage he left us has a width, depth and wealth that surround all communities and all ages in terms of its main principles. Sunnah, surrounding all subjective and objective worlds of existence has an embracing characteristic. In some ways, sunnah is a phenomenon comprising Islamic culture and civilization. Different missions and meanings loaded to sunnah during the process of conceptualizing support this, as well. Its qualities of being eternal and universal, its consistency, regularity, simplicity, sampling and flexibility allows one to make interpretations on changing and developing situations. It is also possible to update sunnah with its new versions without separating it from its historical context and spirit. It is obvious that the opposite case would be controversial to the universality and eternity of sunnah. It can easily be understood that all good, right and beneficial things conveyed to us from Hz. Muhammed could be considered within the content of sunnah.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :