Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islam felsefesinin karakteristik yapısı

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
494
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, İslam felsefesinin temel karakteristiğinin ne olduğu sorunu üzerinde durulur. Bazı oryantalistlere göre cevap, ekelektisizm (seçmecilik)dir. Fakat onlara göre felsefi açıdan eklektisizm değersiz bir devşirme, yamalı bohça anlamına gelir. Biz, ilk olarak, eklektisizmin birden çok çeşidi olduğunu ve onlardan bazısının felsefi açıdan değerli olduğunu savunuyoruz. Bir felsefi sistem aynı anda hem eklektik hem de orijinal olabilir. Daha sonra, bazı Müslüman felsefecilerle birlikte büyük İslam felsefesi okullarının ekelektik sistemler olduklarının kabul edilebileceğini, fakat onların eklektisizmlerinin eleştirel, orijinal ve sistematik bir değerli eklektisizm türü olduğunu öne sürüyoruz. Son olarak, modern bilim ve felsefede de bol miktarda eklektik unsurların olduğunu belirtiyoruz. O halde, İslam felsefesinin özgün eklektik yapısı reddedilmesi ya da görmezden gelinmesi gereken bir miras değildir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this paper, it is dealt with the problem of what the basic characteristic of Islamic philosophy is. According to some orientalists, the answer is eclecticism. But, for them, eclecticism means to be a worthless patchwork from the philosophical perspective. We argue, first, that eclecticism has more than one version, and some of them have a great philosophical value. A philosophical system can at the same time be both eclectic and also original. Then we accept with some Muslim philosophers that the major schools of Islamic philosophy can be considered to be eclectic systems; but their eclecticism is a valuable kind of critical, original and systematic eclecticism. Finally, we point out that there are a lot of eclectic elements in modern science and philosophy, too. Therefore, the original eclectic structure of Islamic philosophy is not a heritage that should be rejected or neglected.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :