Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingilizlerin arapça ilimlerle ilgilenme süreci

Yazarlar :
Yazar kurumları :
EKEV Akademi Dergisi1
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma alanları Ortaçağ İslam dünyası, günümüz Orta doğusu ve Osmanlı İmparatorluğu olan Bernard Lewis’in bu makaleleri “el-Mustemi‘u’l-Arabî” isimli dergide altı başlık hâlinde yayınlanmıştır. Bu makalelerde Bernard Lewis, Batı dünyası ile İslam dünyasının ilk temasının, Müslümanların İspanya ve Sicilya’yı yönetimleri altına aldıkları tarihe kadar geri gittiğini belirtir. Ona göre diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldıklarında İngilizler, ön planda yer alırlar. İşte bu çalışmada en eski dönemden itibaren bu güne kadar İngilizlerin bu ilgilerinin serüveni ele alınmaktadır. Makalelerden birincisi Ortaçağ, ikincisi Şarkiyatçılığın doğuşu, üçüncüsü On sekizinci asır, IV. cüsü On dokuzuncu asır, V. cisi On dokuzuncu asra ek, VI. sı ise On dokuzuncu asır ve sonrası başlıklarını taşımaktadır. Bernard Lewis, ele aldığı dönemlerde öne çıkan belli başlı ilim adamlarını, bunların doğu dünyasının medeniyet ve kültürünü yerinde incelemek amacıyla yaptıkları gezileri ve onların ortaya koydukları bilimsel ürünleri de kısaca gözden geçirmektedir. Bu süreçte İngiliz ilim adamlarının hem kendileri eser vermişler, hem de doğu dünyasından birçok yazmayı kendi ülkelerine taşımışlar ve onlardan bir kısmını neşretmişlerdi. Bernard Lewis’in makaleleri bu bakımdan önem arz etmektedir.

Özet İngilizce :

The following articles written by Bernard Lewis, mainly interested in Medieval Islam, Otoman Empire, and today’s Middle East, was published in a magazine called “al-Mustami‘ al-Arabî”, under six headings. He states in these articles that the first contact between the Western world and Islamic world goes back to Muslim conquest of Sicily and Spain. According to him, the British come first when compared with other European countries. This study has dealt with the story of their interest since the early days. Having separate titles, these articles were arranged in the following order: Middle Ages; the Rise of Orientalism; Eighteenth Century; Nineteenth Century; Appendix to Nineteenth Century; Nineteenth Century and its Aftermath. Bernard Lewis examines very shortly those distinguishable scientists, their travels aimed to investigate the culture and civilisation of the Eastern world, and their works. While producing works in this period, the British scientists also took many manuscripts to their countries and published some of them. Therefore, Bernard Lewis’s articles are very significant.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :