Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim türkçe ders kitaplarının bloom taksonomisine göre oks türkçe sorularıyla örtüşme düzeyi

Yazar kurumları :
Erzurum 3 Temmuz Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni1
Görüntülenme :
541
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, OKS sorularıyla ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan soruların Bloom’un bilişsel taksonomisine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda metne hazırlık-metin altı soruları ve öğrencilerin yetenekleri ve zevklerine göre çalışmaları için gelecekte tercih edecekleri mesleklere yönelik bir ön adım sayılabilecek OKS soruları, bilişsel açıdan karşılaştırılmıştır. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada, öncelikle konuyla ilgili literatür incelenmiş ve kuramsal bölüm oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2004-2005 eğitim-öğretim yılında ilköğretim okullarının 6., 7. ve 8. sınıflarında temel kaynak olarak kullanılmak üzere 2561 sayılı Tebliğler Dergisi’nde önerilen Türkçe ders kitapları ve OKS soruları incelenmiş; “MEB Yayınları’nın 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitapları, MEB Yayınları’nın Açık İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitapları, Mahir Yayınları’nın 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitapları” olmak üzere toplam 9 Türkçe ders kitabı örneklem olarak belirlenmiştir. Örnekleme alınan Türkçe ders kitaplarındaki sorular hem kendi aralarındaki soru dağılımları açısından, hem de bilişsel basamaklara göre soru dağılımları açısından, frekans (f) ve yüzdelik (%) istatistiksel teknikleri kullanılarak, tablo ve grafiklere dönüştürülmüş ve yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda Türkçe ders kitaplarının, öğrencileri OKS’ye hazırlama yönüyle yetersiz olduğu, OKS soruları ve Türkçe ders kitaplarındaki soruların bilişsel basamaklar dikkate alınmadan hazırlanmış olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

In this study, the objective of the study is to analyze the questions in the second grade Turkish school books and those of OKS by using Bloom’s cognitive taxonomy. In this respect, pre-context and post-context questions have been cognitively compared with OKS questions determining the pre-step toward the students choice of job that they would prefer to have in the future in accordance with their desire and competence. In the study where describtive scanning model has been used, relevant literature has been worked through and a theoretical chapter has been written. In this research Turkish school books to be used in the 6th, 7th and 8th grades of elementary school in 2004-2005 academic year - proposed by ‘Talim Terbiye’ Committee (Teaching and Training Committee) of Ministry of National Education(MNE) and published in the 2561 numbered Tebliğler Dergisi - and OKS questions have been studied. Nine Turkish course books have been indicated including MNE 6th, 7th, 8th grade Turkish course books, the ones of MNE 6th, 7th, 8th, grade open education and those of Mahir Publication. The sample questions taken out of sample Turkish school books have been turned into the graphics and tables and interpreted both in terms of their dispersion proportions formed in accordance with the cognitive stages, frequency (f) and percentage (%) techniques are also used for these graphics and tables. It is concluded that the Turkish school books are not sufficient to prepare the students for OKS and questions of OKS and of those Turkish school books are prepared regardless of the cognitive levels of the students. Keywords: Teaching Turkish, Taxonomy, OKS, Primary education, Questions

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :