Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim sanat etkinlikleri dersinde dede korkut destanı’nın milli değerlerin kazanılmasında öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

Bu bildiride İlköğretim 6.sınıf öğrencilerinin Sanat Etkinlikleri dersinde Dede Korkut Destanı ve Milli değerlere yönelik bilişsel düzeylerini ve tutumlarını belirlemeye yönelik bir çalışmaya yer verilmektedir. Araştırma tarama modelindedir ve betimsel bir nitelik taşımaktadır. İlköğretim öğrencilerinin Dede Korkut Destanındaki milli değerlere yönelik bilgi düzeyleri belirlenmiştir. Bireylerin Dede Korkut Destanı’nın özünde yer verilen Türk kültürünün; sosyal yaşantısının, toplumsal yapısının, inançlarının, örf-adetlerinin dile getirilerek, destanın özünden kaynaklanan milli ve manevi değerlerini ne derece bildiği ve gereksinimi olduğu araştırılmıştır. Diğer bir deyişle, toplumsal yapıyı sağlam temellere oturtmak için bireylere, Dede Korkut Destanı içindeki milli kültür ve milli değerlere yönelik başarıları belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak ilköğretimde okuyan 315 öğrenci üzerinde araştırmanın güvenirliği yapılmış, daha sonra Random yöntemiyle seçilen deney ve kontrol guruplarının oluşturduğu 54 öğrenci üzerinde başarı testi ve tutum ölçekleri uygulanmıştır. Uygulama sonucunda toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve durum değerlendirilmesi yapılmıştır.

Özet İngilizce :

In this paper, a study oriented toward determining cognitive levels and attitudes of the students of 6th classes (First Education) on Dede Korkut Epic and national values has been discussed. The study is about the scanning model and has a descriptive quality. Standard of knowledge of primary education students oriented toward national values in the Dede Korkut Epic has been determined. By revealing social life, social structure, beliefs and customs of Turkish culture in the core of the Dede Korkut Epic, it has been searched thoroughly how far those students know and need about their national and moral values which stem from the core of the epic. In other words, in order to put the social structure on a sound basis, the success of the individuals oriented toward national culture and values in the Dede Korkut Epic has been determined. In the study, a reliability has been tested on 315 students and also a success test and attitude scales have been implemented on 54 students formed by experimental and controlling groups which is chosen randomly. At the end of the application, the data collected have been loaded on the computer and the existing situation has been evaluated.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :