Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 1. kademede görsel sanatlar dersini yürüten sınıf öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme sürecindeki güçlü ve zayıf yönleri

Yazar kurumları :
Antalya Merkez Cengiz Topel İ.Ö.O., Tek. ve Tas. Öğr.1, Niğde Üni. Eğt. Fak. GSE Resim-İş Böl2
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, görsel sanatlar dersini yürüten sınıf öğretmenlerinin öğretme-öğrenme sürecindeki etkinlikleri nasıl yürüttüğünün incelenmesi, bu etkinliklerin güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğunun belirlenmesine yönelik tarama modelinde kültür analizi deseninde nitel bir araştırmadır. Araştırmanın uygulaması 2009-2010 öğretim yılı bahar döneminde Antalya ilinde bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, ilköğretim 1. kademe de 4. ve 5. sınıflardan 3'er şubenin görsel sanatlar dersini yürüten 3'ü bayan 3'ü erkek olmak üzere toplam 6 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler "gözlem" tekniği kullanılarak toplanmıştır.

Özet İngilizce :

This is a depictive research in cultural analysis pattern and maintained in scanning model intended to determine how the teachers performing the activities of teaching and learning period and determine what are the weak and strong sides of these activities. The practising of the research was done in 2009-2010 spring term in an elementary school affiliated to Ministry of National Education in Antalya. Working group of the research consisted of 6 teachers (as 3 females and 3 males) of 3 branches 1st 4th and 5th grade classroom performing visual arts lessons. Data was gathered by using observation technique .

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :