Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hz. ibrahim yıldız, ay ve güneşi rab edindi mi? (en’âm 74-83’teki ibrahim kıssasına tarihî gerçeklik açısından bir bakış)

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Kur’an kıssalarında göze çarpan en önemli özellik, kıssada geçen tarihi olayların, okuyucuya yönelik pratik mesajların sunumuna hizmet edecek tarzda gündeme getirilmiş olmasıdır. Bu çerçevede, söz konusu olaylar, kıssalarda birer malzeme olarak kullanılırken, sembolik anlatımın ağırlıkta olduğu bir yapıya dönüşebilmektedir. Kur’an’ın kendine özgü anlatım üslubu içerisinde gerçekleşen bu dönüşüm esnasında, olayların kıssada yer alan şekli ile onların tarihî gerçeklik boyutu arasında, zaman zaman, özde bir farklılık olmamakla birlikte, sunulan mesaja uygun bir senaryo tasarımından kaynaklanan kısmî farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu durum, kıssaların yorumu esnasında müfessirler arasında bazı ihtilaflara neden olmaktadır. En’âm suresi 74-83 arası âyetlerde yer alan Hz. İbrahim kıssasının nasıl yorumlanması gerektiği hususunda ortaya çıkan ihtilafın temel eksenini de, olayların kıssadaki anlatım biçimiyle onların tarihî gerçeklik boyutu arasında tam bir mutabakatın aranıp aranmayacağı şeklindeki temel yaklaşım oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The most predominant feature of Quranic narrations is to bring them to people’s notice in a way to present practical message to reader. In this framework, while these historical events presented in narrations are used as materials, they can transform into a structure in which symbolic expression is clear. The partial differences can emerge between the form of events presented in Quranic narrations and the dimension of historical reality of these events as a result of scenario which is projected for the message during this transformation which is realized within the symbolic expression of Quran. This situation causes differences in opinions among commentators during the interpreting religious narations. The basic approach whether complete agreement will be or not between the form of expression of events presented in narrations and the dimension of historical reality of events forms the main axis of disparity of views concerning how to interprete Abraham narration which takes part in Surah 6/74-83

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :