Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hayvancılık denemelerinde birden fazla değişken içeren setler arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ile belirlenmesi

Yazar kurumları :
Harran University1
Görüntülenme :
537
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, çok değişkenli istatistiksel yöntemlerin tanımı ve amaçları üzerinde durulmuş ve çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden biri olan Kanonik Korelasyon Analizi incelenmiştir. Ayrıca yöntemin daha iyi kavranabilmesi için korelasyon analizinin temel yapılarından da bahsedilmiştir. Uygulama kısmında ise Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni anabilim dalına ait uygulama çiftliğinde keklikler üzerinde yapılan bir besi denemesinden elde edilen verilere istatistik paket programı (STATISTICA) kullanılarak Kanonik Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar tablo ve grafikler yardımıyla yorumlanmıştır. Araştırmada en yüksek kanonik korelasyon katsayısı 0.75793 (p>0.05) olarak bulunmuştur. Vücut kan parametreleri değişken kümesi ile performans parametreleri değişken kümesi arasındaki kanonik korelasyonlar, hem  = 0.01 hem de =0.05 anlamlılık düzeyine göre anlamsız çıkmışlardır.

Özet İngilizce :

In this study, the definition and purpose of multivariate statistical methods was emphasized and one of the multivariate statistical methods, canonical correlation analysis was investigated, nonetheless, in order to comprehend this method better, basic structure of correlation analysis was alluded. In application section, by implementing statistical package program (STATISTICA) to the data obtained from nourishment experiment on partridges in Harran University, faculty of agriculture, animal science department application farm canonical correlation analysis was applied. The obtained results were commented with the assistance of tables and graphs. The highest canonical correlation coefficient was determined as 0.75793. The canonical correlation between variable set of body blood parameters and variable set of performance parameters were found insignificant within both  = 0.01 and  = 0.05 significance level.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :