Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hat sanatı eğitim ve öğretiminde hoca-talebe münâsebeti

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü1
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

Hoca-talebe ilişkisi içerisinde öğrenilen hat sanatı, usûl ve metodolojisi kendine mahsus, bir güzel sanat dalıdır ve talebeye meşklerle öğretilir. Eğitim-öğretim sürecinde hoca-talebe münasebetleri, izlenen yol, metod ve teknikler, çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Hat sanatını öğrenmek isteyen kişinin kabiliyetli olmak şartıyla, usta bir hattattan ders alması, başarıya götüren unsurların başında gelir. Hoca olmadan güzel yazı, sanat seviyesine ulaştırılamaz. Çünkü hat, sanat seviyesine, yüzyıllar boyunca elde edilen tecrübeler sonucunda ulaşmıştır. Her talebe ayrı bir dünyadır; her talebenin kavrayış ve ilerleyişine göre ayrı bir yol takip edilmelidir. Hemen hemen bütün sanat dallarında olduğu gibi hat sanatında da talebe hayata farklı bir açıdan bakmayı, olayları doğru analiz etmeyi, parçaları birleştirerek bütüne ulaşmayı öğrenir. Çalışmamızda, hat sanatı öğretiminde uygulanan müfredât ve mürekkebât meşklerini başarıyla bitirip icâzetnâme (diploma) alan bir talebenin nasıl bir yol izlemesi gerektiği ele alınmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Islamic calligraphic art learned under the supervision of a master is a branch of fine arts specific to its methodology, and is taught student through lecture and practice which is called "mashq". The main theme of this study consists of masterstudent relationship, followed way, applied methods and techniques during educationtraining process. The success of student, who wants to learn calligraphy, depends upon getting supervision from a skillful master besides to student's personal talent. Without a master, artistic writing cannot reach the level of being fine art, since the calligraphy has reached today's artistic level with the experiences gained during centuries. Each student is a different world, hence requires a different approach according to his special talents and comprehension. The student learns to look at life from a different point of view, to analyze the phenomenon incisively and to reach the whole picture by combining parts, as it is in almost all fields of fine arts. In this study, the procedure the student has to follow is examined in order to complete successfully the mufradât and murakkabât followed in teaching calligrahpy, and to get icâzatnâmah (diploma).

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :