Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hadiste ilk musannifler ve ebû hanîfe’nin tasnifteki rolü

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
638
DOI :
Özet Türkçe :

Hadislerin tedvin ve tasnifi hadis tarihinin en önemli olaylarından biridir. Ömer b. Abdülaziz’in tamimi ile resmiyet kazanan tedvin, hicri ikinci asrın ilk yarısının ortalarından itibaren tasnif faaliyetine dönüşmüş ve hadis literatürünün temelini oluşturan eserler bu dönemde ortaya çıkmıştır. Hadisi ilk tasnif eden alimler aynı zamanda fakih kimlikleriyle de öne çıkmaktadırlar. Ancak ilk hadis musannifleri arasında Ebû Hanîfe’nin adı geçmez. Bu makale Ebû Hanîfe gibi fıkhın tedvinine öncülük eden bir fakihin fıkıhla son derece ilişkili bir faaliyet olan hadis tasnifindeki yerini ve rolünü belirlemeyi hedeflemektedir.

Özet İngilizce :

The Compilation and classification of hadiths are one of the most important facts in the history of hadith. That by the order of Omar b. Abdalaziz the compilation became the formal work, since mid-first half of second century hegira, transformed the act of classification and consequently in this period the works that formed the foundational sources of the hadiths literature emerged. The first classifiers of hadith also have the character of faqih. But among the first classifiers the name of Abu Hanifa is not mentioned. This article tries to define the place and role of Abu Hanifa who is a pioneer of the compilation/classification of the fiqh, in the classification of the hadith that is directly related to the fıqh act.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :