Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Global climate change and its effects on turkey(*)

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this research is to put forward the changes of climate which related to the results of human and natural resources effects on global and Turkey scale in the comparable time. The climate change should not be only perceived as temperature change. In addition to temperature, all of the deflections which appear in elements of climate like wind, moisture, pressure can be defined as the climate change. To realize this purpose, first of all, the main factors of climate change; changes incoming solar radiation, changes in the composition of the atmosphere, change in the earth’s surface will be explained. Furthermore, the emission proportion of greenhouse gases in the chosen countries the precautions for this and the international meetings will be mentioned. Moreover, the developmental process of works related to the climate change in Turkey, the energy resources of Turkey and the gases released in the atmosphere will be emphasized in addition to the probable results of the climate changes.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı, karşılaştırılabilir bir zaman dilimi içinde küresel ve Türkiye ölçeğinde iklim değişikliği üzerindeki doğal ve insan kaynaklı etkileri ortaya koymaktır. İklim değişikliği, sadece sıcaklık değişimi olarak algılanmamalıdır. Sıcaklığın yanısıra rüzgâr, nem, basınç gibi iklim elemanlarının tamamı üzerindeki sapmalar olarak tanımlanabilir. Bu amacı gerçekleştirmek için, ilk olarak iklim değişikliği üzerindeki temel faktörler; güneşten gelen radyasyondaki değişmeler, atmosferin yapısındaki ve yeryüzündeki değişmeler açıklanacaktır. Daha sonra seçilmiş ülkelerin sera gazı emisyonlarındaki payı, bu konudaki önlemler ve uluslararası toplantılardan söz edilecektir. Ayrıca, Türkiye’deki gelişme süreci iklim değişikliği ile ilişkilendirilerek, Türkiye’nin kullandığı enerji kaynakları ve atmosfere salınan gazların iklim değişikliğine muhtemel etkileri vurgulanacaktır.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :