Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gençlerin yaşlılarla ilgili düşünceleri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
597
DOI :
Özet Türkçe :

Giderek yükselen yaşam beklentisi toplumda yaşlılarla birlikte daha uzun süre yaşamayı olanaklı kılmaktadır. Bir arada yaşayan farklı kuşakların birbirlerini anlaması, olumlu yaklaşımları toplumsal uyum ve huzur için önemlidir. Yaşlıların gençlerle ilişkileri çoğunlukla kendi akrabaları olan çocukları ve torunlarıyladır. Büyük ebeveyn-torun ilişkisi yaşlı yönünden ve genç olan torun yönünden farklı değerlendirmeler getirir. Bu araştırmada gençlerin yaşlılarla ilişkilerine gençler yönünden bakılmıştır. Ankara’da farklı liselerde okuyan öğrencilerden oluşan örneklem 186 kişi olup, 102 kız 84 erkek öğrenciden oluşmaktadır. Gençlerin yaşlılıkla ilgili düşüncelerinin ne olduğunun yanında bu düşüncelerde kızlar ve erkekler arasında bir fark olup olmadığına bakılmıştır. SPSS 11.0 ile değerlendirilen verilerin frakans tablolarına ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda genel olarak gençlerin yaşlılığa ve yaşlılara olumlu bir yaklaşım içinde oldukları tespit edilmiştir. Kızlar erkeklere göre daha yüksek oranda olumlu yaklaşım içindedir.

Özet İngilizce :

Increasing in life expectancy it may be possible to spend long time with elderly in the society. The different generations living together with understanding each other is important to societal conformity. The relationships of elderly with youngers are mostly with their own kins, children and also grandchildren. Grandparent-grandchildren relationship brings different evaluations from grandparent side and also grandchildren side. In this research relationship between youngers and elderly was studied the side of young people that is what do young people think about elderly. Some of high school students from different schools in Ankara were composed to the sample that N is 186 , girls are 102 and boys 84 . It was studied on what are the opinions of young people about elderly and aging also it was searched whether any difference about opinions on elderly are between girls and boys. In evaluation stage data were analysed by SPSS 11.0 and obtained frequency tables. As a result of this research it can be said that attitudes of young people towards elderly and aging are positively also girls are more positive than boys.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :