Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Firma etkinliğini etkileyen faktörler: türk tekstil sektöründe bir vza ve tobit model uygulaması

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı firmaların etkinlikleri ve etkinliklerine etki eden faktörler belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve “En Büyük 500 Özel Firma” sıralamasına giren 43 firma analize tabi tutulmuştur. Çalışma amaçlarının gerçekleşmesi için ilk olarak firmaların teknik etkinlikleri VZA yardımıyla tespit edilmiş, daha sonra bağımlı değişken olarak alınan etkinlik skorlarına etki eden faktörler Tobit model yardımıyla tespit edilmiştir. Çalışma bulgularına göre firmalar optimal girdi bileşimiyle çalışamadıkları ve çıktılarda da maksimum düzeye ulaşamadıkları için etkin olamamışlardır. Ayrıca, coğrafi bölge etkinliğe pozitif etki eden bir faktörken, ölçek büyüklüğü negatif etkili bir faktör olarak bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The main objective of this study is to determine the firms’ efficiency and factors affecting it. In order to do that, among 500 leader firms of Turkey 43 were analyzed. In order to achieve the objective, the technical efficiency of firms was determined as efficiency scores by using data envelope analysis. Then by using a TOBIT Model, the effects of independent variables on the scores were determined. According to results, the firms found to be not efficient as a result of not using optimal input combinations and not achieving to the maximum output level. On the other hand, geographic region and size of scale had positive and negative effects on the efficiency, relatively.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :