Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal sinerji - kobi’lere ortaklık önerisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
466
DOI :
Özet Türkçe :

Bir firma ya kendini büyümeye zorlayacaktır ya da rekabet ortamında küçülecektir. Psikolojik nedenlerle büyüyeyim diye çabalarken, bazı firmaların ekonomik olarak küçüldüğü görülmektedir. Büyümek gerçekten de bir firma için zordur. Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) ekonomimizin %99,8’ini oluşturmaktadır. KOBİ’lerin de genel bir sorunu yeterli miktar ve ucuz maliyette dış kaynak bulamamalarıdır. Çoğu örnekte ana problem budur. Bu çalışmada; artan rekabet ve düşük enflasyonun getirdiği durgunluk yanı sıra Avrupa Birliği (AB) giriş süreci içinde ülkemiz işletmelerinden belirli bir ekonomik olgunluğa gelen KOBİ’lerimiz için işletme birleşmeleri, birleşme türleri, avantajları ve finansal açıdan getireceği sinerji konusu aktarılmaya çalışılmıştır. Birleşme ya da ortaklık ile bir firmanın daha önce ulaşmadığı pazarlara daha ucuz şekilde girmesi vurgulanmıştır. Dünyada bu şekilde büyüme daha geneldir.

Özet İngilizce :

A firm either urges itself getting bigger or going to be smaller in the competition. When a firm want to be bigger by psychological factors, sometimes gets smaller economically. It’s really hard to be get bigger for a firm. By the way, SMSE is approximately 99, 8 % in our economy. SMSEs couldn’t reach enough quantity and enough costly credits. So that’s the problem in many cases. At this paper, both economic stability and lower inflation also in the process of attending of the European Union, there has been to mention firm mergers and its kinds, advantages, and financial synergy. Joint venture is a business arrangement in which two or more parties undertake a specific economic activity together. It also mentioned that merger or joint venture help a firm to enter untapped markets, quicker and at less cost than trying it alone. That is a popular method of expanding business on the world.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :