Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fazlurrahman ve “yaşayan sünnet” kavramı

Yazar kurumları :
Istanbul University1
Görüntülenme :
710
DOI :
Özet Türkçe :

Fazlurrahman classifies sunna in two categories. The former is “Mutlak sunna” or “Nabawi sunna”, the latter is the “living sunna”. Nabawi sunna is the behaviors (or actions) of our prophet himself. In the other evaluations of him, he classifies sunna as “ideal sunna” and “living sunna”. Ideal sunna is the words and behaviors of the holy prophet itself; Living sunna is the sunna that the community of Islam put into practice within the frame of the ideal sunna. Fazlur Rahman, Sünneti ikiye ayırmaktadır: Brincisi “Mutlak Sünnet” ya da “Nebev( Sünnet”, ikincisi, “Yaşayan Sünnet”tir. “Nebev( Sünnet” bizzat Peygamberimizin davranışlarıdır. Bir başka değerlendirmesinde de Sünneti, “İdeal Sünnet” ve “Yaşayan Sünnet” şeklinde ikiye ayırmıştır. İdeal Sünnet, bizzat Hz. Peygamber’in söz ve davranışlarının kendisi, Yaşayan Sünnet ise, İsl(m toplumunun İdeal Sünnet çerçevesinde uygulama alanına çıkardığı Sünnettir. Hadis, Sünnet malzemesini, Sünnet ise bu malzemeden tefekkür yoluyla çıkarılan çözüm yollarını ifade etmektedir. Bu anlamda Sünnet, hadis malzemesinden akıl yoluyla pratik normlar çıkarılmasıdır. Hem yaşayan (fiilî) Sünnet, hem de sayıca çok az olan rivayet (hadis) vasıtasıyla Hz. Peygamber’den nakledilen hususların şahsî yorumlarından üçüncü bir Sünnet anlamı ortaya çıktı ki, bu da Sünnetin içerik bakımından anlamıdır.

Özet İngilizce :

Fazlurrahman classifies sunna in two categories. The former is “Mutlak sunna” or “Nabawi sunna”, the latter is the “living sunna”. Nabawi sunna is the behaviors (or actions) of our prophet himself. In the other evaluations of him, he classifies sunna as “ideal sunna” and “living sunna”. Ideal sunna is the words and behaviors of the holy prophet itself; Living sunna is the sunna that the community of Islam put into practice within the frame of the ideal sunna. Hadith means the material of sunna and sunna means the solution ways derived from this material through tafakkur. In this context, sunna is the act of deriving practical norms from the hadith material with mind. There appeared a third concept of hadith from both living sunna and the individual comments of the matters reported from the holy prophet, by means of the narrations little in quantity, which forms the meaning of sunna in terms of content.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :