Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eylem araştırmasının eğitimde kullanımı

Yazar kurumları :
Celal Akın İlköğretim Okulu, Erzurum1, Atatürk Üniversitesi2
Görüntülenme :
765
DOI :
Özet Türkçe :

Eylem araştırması ilk olarak toplumsal problemleri anlamak ve bu problemler üzerinde araştırmalar yaparak çözümler üretmek amacıyla kullanılmış, böylelikle toplumda gerekli olan sosyal değişimlerin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Tarihi 20. yüzyılın başlarına kadar dayanan eylem araştırması uzun bir süre bilimsel olmamakla suçlanmış ve bu dönemde nicel veri toplama teknikleri baskın olmuştur. 20. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde ise artık nicel yaklaşımların sosyal olgu ve olayların açıklanması ve insan davranışlarının analizinde yetersiz kaldığının farkına varılmış, bu durum nitel araştırma yaklaşımlarının tekrar gündeme gelmesine olanak sağlamıştır. Bu dönemde bilimsel araştırma yöntemlerinin eğitim konularını çözme aracı olarak uygulanabilirlikleri sorgulanmış ve bu bakış açısıyla eylem araştırmaları tekrar önem kazanmıştır. Ancak, akademisyenlerden daha ziyade öğretmenler tarafından kullanılan eylem araştırmasının ülkemizdeki önemi hala kavranamamıştır. Diğer taraftan ülkemizdeki öğretmenlerin çoğunun eğitim araştırmalarına uzak kaldıkları ve yapılan araştırmaları takip etmedikleri de bilinen bir gerçektir. Eylem araştırması yapan öğretmenler hem kendi yöntemlerine, algılarına, anlayışlarına ve öğretme süreçlerini içine alan bütün yaklaşımlara daha duyarlı olabilmekte hem de kendi uygulamaları konusunda daha eleştirel olabilmektedirler. Bu çalışmada; eylem araştırması tanıtılmış, aşamaları ve çeşitleri ele alınmış, önemi ortaya konmuş, yurtiçi ve yurt dışında yapılmış olan bazı eylem araştırması örnekleri üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

Action research has been used to understand the social problems and to find the solutions by researching on these problems, so the realization of social change in the society is intended. Action research, that its history is based on the beginning of 20th century, has been charged with unscientific for a long time, and quantitative data collection techniques have been the dominant during this period. Reaching the last quarter of 20th century, it has been realized that the quantitative approach is inadequate to clarify the social phenomenon and events and to analyse people behaviours, then this situation has provided the opportunity to qualitative research approach to come in the question. In this period, practicability of scientific research methods as a tool to solve educational issues has been questioned, and action research has gained importance again by this perspective. However, in our country the importance of action research, which it is used by teachers rather than academicians, could not be understood yet. On the other hand, in our country it is a well known fact that the majority of teachers stay away from educational researches and not follow the researches. Teachers using action research can behave more sensitive to their methods, perceptions, understanding, all the approaches containing teaching processes and treat more critical about their applications. In this study; action research is introduced, its steps and kinds are discussed, its importance is exhibited, and some examples on action research have been focused.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :