Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erzurum’a gelen turistlerin demografik özelliklerine göre harcama miktarlarının araştırılması

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
441
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm, özellikle son yıllarda, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan Erzurum ili için büyük önem arz etmeye başlamıştır. Turizmin sahip olduğu bu önem araştırmacıların da konuya ilgisini artırmıştır. Ancak Erzurum iliyle ilgili olarak turistik araştırmalar sadece turistlerin demografik özellikleri ile sınırlı kalmaktadır. Oysa ekonomik etki çok daha çarpıcıdır. Bu çalışma, bu yöndeki eksikliği kısmen de olsa giderme amacı taşımaktadır. Çalışmada turistlerin demografik özellikleri ile turizmi organize ediş biçimleri, kalış süreleri ve harcamaları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışma Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli Tesisler ile sınırlandırılmıştır.

Özet İngilizce :

Tourism has become a very important factor for the province of Erzurum from the point of social-economical and social-cultural subjects, especially, in recent years. The importance of tourism caused researchers to deal with this subject. However, touristic researchers dealing with the province of Erzurum are only limited with demographic features of tourists. But its economical effect is extremely important. The aim of this study is to remove the deficiencies partly in this subject. In this study, relationship among the ways to organize tourism, tourists’ staying time and expenditures together with demographic features were investigated. This study was limited with the establishments to tourism management and investment certificate.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :