Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 57

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Engellilik sorununa kelamî bir yaklaşim

Yazar kurumları :
ERÜ İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
558
DOI :
Özet Türkçe :

Engellilik sorunu, sadece psikolojik, sosyolojik, tıbbi ve ekonomik değil aynı zamanda teolojik temelleri de bulunan çok boyutlu bir meseledir. Teolojik perspektiften meseleye bakıldığında  “Allah  her  şeye  gücü  yeten,  adalet  ve  hikmet  sahibi  bir varlık  olmasına rağmen  engellilik gibi  bir  olgu  niçin vardır?”  sorusu  merkezinde konunun  tartışıldığı görülmektedir. Kelam geleneği içerisinde engellilik sorununa Allah-kötülük ilişkisi bağ-lamında mantıki ve rasyonel açıklamalar yapılmıştır. Mutezile meseleyi “adalet” ilkesi bağlamında,  Eş’ari  düşünce  “malikiyet”  ekseninde, Maturidiler  ve  İbn  Teymiyye,  İbn Kayyım  el-Cevziyye  gibi  âlimler ise  “hikmet”  odaklı açıklama  temayülü  göstermiştir. Elinizdeki makale, bu bakış açılarından hareketle kelamî düşüncede engellilik sorununa nasıl bir yaklaşım sergilendiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Disability issue is not only psychological, social, medical and economic, but it has also a multi-dimensional issue which exists the theological foundations. From a theological perspective, the subject is discussed in the center of the question “God almighty, wisdom, justice,  and  why  an  entity,  although  there  are  cases  such  as  disability?” Logical  and rational  explanations  have  been  made  for  disability  matter  in  the context  of  Allahtheodicy relationship in the tradition of Kalam. Disability issue has been explained in the context of “justice” by Mu’tazilite, and in the axis of “possession” by As’arite, and in the centre of “wisdom” by scholars like Maturidite theologians, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyya. The present article aims to introduce how the problem of disability has been approached in Kalam by moving from these viewpoints.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :