Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitimde cinsiyete dayalı eşitsizlik

Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi1
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

Ağrı ilinde sosyal ve ekonomik sorunların yanı sıra çok ciddi eğitim sorunları da bulunmaktadır. Bu sorunlardan biri de kız çocuklarının eğitimden mahrum kalmasıdır. Çeşitli sebeplerle kızlar okula gidememektedir. Gelecekte anne olacak ve yeni nesilleri yetiştirecek kızların eğitimden mahrum kalması toplumsal gelişme önündeki önemli engellerden biridir. Sorunun çözümüne katkı sağlamak için ilde yaşayan insanların kızların eğitimi ile ilgili görüşlerini tespit etmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Ağrı ilinde yaşayan 912 kişi ile yapılan araştırma bulgularına göre kızların okula gönderilmemesinin sebepleri; bölgenin erkek egemen feodal yapısı, namus anlayışı ve dinin yanlış yorumlanması biçiminde özetlenebilir. Kızların eğitimi ile ilgili görüşler olumlu olmakla birlikte kızlar için okul ortamının güvenliği endişe konusu olmaktadır. Sorunun çözümü için; okulların daha güvenli hale getirilmesi, devlet tarafından yapılan yardımların kız çocuklarının okula gönderilmesi şartına bağlanması, devamsızlık durumunda yasal yaptırımların uygulanması, kadının sosyal konumunun güçlendirilmesi, hukuk devletine rağmen varlığını sürdüren feodal yapı ile her düzeyde mücadele edilmesi gibi çalışmaların tüm resmi ve sosyal kurumların işbirliğiyle sürdürülmesi önerilmiştir.

Özet İngilizce :

Beside social and economic problems there are serious educational problems in Ağrı province. One of them is educational deprivation of girls. Because of different causes girls cannot complete their education. They would be the mothers in the future and grow the new generation. It is obvious that educational deprivation of girls is an important barrier against social development. To contribute the solution of this problem, in this study it is aimed to find out the views of people living in the province about female education. According to the results of the study done with 912 people living in Ağrı, the causes of less schooling of girls can be summarized as male dominated feudal social structure, worry about violate of girls and wrong interpretation of religion. Although the views about female education are positive, the parents worry about the safety of school for girls. To eliminate gender inequality these are proposed to be held by the cooperation of official and social organizations; making schools safer for girls, supplying governmental utilities in condition of school attendance, applying legal sanctions against non-attendance, empowering women in society, struggling against feudal social structure which continues being in spite of law state.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :