Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 52

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültesi öğrencilerinin yaratici drama yönteminin etkililiğine ilişkin görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
615
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı birer öğretmen adayı olan eğitim fakültesi öğrencilerinin yaratıcı dramanın ilköğretimde bir yöntem olarak kullanılmasına ilişkin görüşlerini almaktır. Bu amaç doğrultusunda betimsel araştırmaya başvurulmuş olup, nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yazılı görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, örneklemini de aynı fakültenin sınıf öğretmenliği bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada 150 sınıf öğretmeni adayından yazılı olarak görüş alınmaya çalışılmıştır. Araştırma iki evrede gerçekleştirilmiştir. İlk evrede “İlköğretimde Drama” başlıklı lisans dersinin dönem başı ilk dersinde sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinden yazılı olarak “yaratıcı drama hakkındaki genel bilgileri” alınmıştır. Böylelikle öğrencilerin İlköğretimde Drama” dersi almadan önce, yaratıcı drama hakkında bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İkinci aşamada ise, dönem sonunda sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinden yazılı görüşme yoluyla “yaratıcı drama yöntemi”ne ilişkin açık uçlu sorular yoluyla görüşleri alınmıştır. Elde edilen veriler hem betimsel hem de içerik analiz yoluyla irdelenmiştir. Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin yaratıcı drama dersi almadan önceki görüşleri ile dersi aldıktan sonra yaratıcı drama yöntemine ilişkin görüşleri arasında önemli farklılıklar olup olmadığına bakılmaya çalışılmıştır. Ulaşılan bulgular doğrultusunda yorum ve önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to get opinions of students who are teacher candidates and study faculty of education, on the use of creative drama as a method in primary education. In line with this goal, descriptive research has been applied; qualitative research methods have been used. In the research, written interview form has been used as a data collection tool. The study population consists of students who study faculty of education in Siirt University, and the sample group consists of students who study classroom teacher department in the same faculty. In the study it is tried to obtain opinions of 150 classroom teacher candidates in a written form. Research has been carried out in two phases. In the first phase, “the general opinions” of students of classroom teacher department “about creative drama” has been collected in a written form in the first class of “Drama in Primary” titled undergraduate course. In this way, it is aimed to determine the knowledge and opinions of students about creative drama before taking the course. In the second

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :