Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitici/yaratıcı drama etkinliklerinin ilköğretimde sözlü ifade becerilerini geliştirmeye etkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, drama etkinliklerinin sözel ifade becerilerine etkisini/katkısını araştırmaktır. Birçok açıdan geleneksel öğretim ilke ve metotlarının kullanıldığı Türk okullarında, özellikle ilköğretim düzeyinde yeterince gelişme göstermeyen sözlü ifade becerileri; bir eksiklik olarak üniversite düzeyinde de apaçık ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada ilköğretim 4. sınıfa devam eden öğrencilerin ana dili öğretimi derslerinde dört ay boyunca deney grubunda drama etkinlikleri yapılırken; kontrol grubunda öğretmen merkezli; ders kitabı endeksli bir yöntem takip edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to analyze the effects of the drama activities over verbal skills. In Turkish schools at which traditional education system still in use, especially at primary school level where verbal skill expressions didn’t progress, this matter clearly appears as a need at university level. In this study; 4 th year students attending to primary school where learning of mother tongue is tought during four months, while drama activities are performed in experiment group, in teacher centered control group a method directed towards coursebook has been carried out.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :