Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Duyguların dili

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
561
DOI :
Özet Türkçe :

Bilindiği gibi yapısal dilbilimin kurucusu olan Saussure, dili toplumsal göstergeler bütünü olan “dil” ve kişiye ait öznel duygulanımlar olan “söz” diye ikiye ayırmış, “sözü” ise denetlenemez oluşu nedeniyle dilsel yapının dışına atmıştır.
Diğer yandan dil, bir bütün olarak değerlendirildiğinde o, bir ucu insanın içi dünyasında, diğer ucu toplumsal yapıda olan ve içinde her türlü insani duygu ve düşünceyi barındıran karmaşık bir yapı olarak görülmektedir. Yapısal dilbilim bu bütünün önemli bir bölümünü denetlenemez ve nesnel bir temele oturtulamaz diye dilsel yapının dışına atmaktadır. Bu durumda dilin canlı doğası dilsel yapının dışına, yani toplumsal bilincin altına itilmektedir. Burada biriken duygular ise kendilerini ya boğumsuz sesler olarak sistemsiz bir şekilde dışa vurmakta, ya da boğumlu sesler olarak belli bir sistem içerisinde ifade edilmektedir. Biz bu makalemizde duyguların belli bir sistem içerisinde ifade edilmesinin bir örneği olarak müziğin dilini değerlendirmeye çalıştık.

Özet İngilizce :

As it is known, Saussure, the founder of structural linguistics, divided the language into two parts as language and parole, and he threw the parole away from the linguistic structure as it can’t be accanted. On the other hand, If language is assessed wholly. It is seen as a complex structure consisting of all kind of human thought and belief in a society and the other side it is inner-space. Structural linguistics can’t control the majority of this whole, and cannot be based upon an objective basic, so, it is thrown out. The lively Manner of the language here isn’t cared by the society for the sake of structural linguistics. The accumulated feelings here are either explained themselves as weeping-hiccough-scream etc. Or explained in a determined system as internoded voices.
We, in our article, tried to define the musical language as an example of explanation in a certain system.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :