Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dogmatizm ve çağdaşlık bağlamında islâm

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
519
DOI :
Özet Türkçe :

Uzun bir geçmişten beri “İslâm ve Çağdaşlık”, İslâm ve Değişim”, “İslâm ve Reform” gibi konular tartışılmaktadır. Bu tartışmaların odağında “İslâm dininin gelişmelerle, değişen dünya koşullarıyla uyuşup uyuşmadığı, uyuşmuyorsa ne yapılmalı?” gibi sorular bulunmaktadır. Dogmatik temellere oturan sistemler, değişen koşullara uyum sağlayamaz. Çünkü bu tür sistemler, insana düşünme, sorgulama ve üretme hakkı vermezler, her türlü fikre yeniden yapılandırmaya kapalıdırlar. Çağdaşlık ise özgün düşünceyi, sorgulamayı, zamanın gereklerine ve çoğunluğun yararına olana göre yaşamı düzenlenmeyi gerekli kılar. Bu çalışmada, “İslâm temel yapı olarak dogmatik bir din midir, bütün dünyayla ve çağdaşlıkla uyum içinde olabilir mi?” sorusuna cevap aranmaktadır.

Özet İngilizce :

Up till now Islam and contemporaneity, Islam ands change, Islam and reform as topics have been discussed. Focus of this discusses there is seminal, conditions of ever-changing world whether harmonious of inharmonious of Islam religion. Rudiments systems don’t accommodate to modifying conditions. Because these kind systems don’t recognize to human thinking, grilling and producing and close all shades of opinion restructuring. As for contemporaneity require to original think, grilling, the exigencies of time, to the advantage of majority. In this study discusses “Is Islam religious dogmatic or it in the with contemporaneity and to be square with the entire world favourable?” questions.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :