Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dış ticarette açıklık oranı ve toplam hasıla ilişkisi: türkiye üzerine bir uygulama (1989-2008)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı1
Görüntülenme :
519
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada dış ticarette açıklık oranı dış ticaretin üretim içindeki payı olarak tanımlanmakta ve Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya olan etkisi değişik dönüşümler ve Vektör Otoregresif bir model çerçevesinde araştırılmaktadır. Çalışmada 1989:Ç1-2008:Ç2 Türkiye çeyrek dönem verileriyle çalışılmaktadır. Dış ticarette açıklık oranının artması ile beraber üretimin istatistiki olarak anlamlı biçimde yükseldiği gözlemlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article we have defined openness as the ratio of foreign trade to aggregate output and the effects on Gross Domestic Product have been investigated by several transformations and by using Vector auto regression model. We employed quarterly Turkish data from 1989:Q1 to 2008:Q2. We observed that the increase in trade openness stimulates production significantly.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :