Sayı : 69
BEKİR YILDIZ'IN GÖZÜNDEN TÜRKLER ALMANYA’DA
Gürkan KOYUNCU,Hikmet ASUTAY

7 3

Öz Türkler, Almanya’ya1960'lı yıllardan başlayarak misafir işçi olarak çalışmaya gidip, oradaçalışıp, yeni bir hayat kurdular. Bu arada kendi sanatlarını da yeşerttiler. Misafirişçilerin çalışmaları ve sanatları 3 kuşak sürmüştür ve sürmeye de devametmektedir. Çalışmaya giden misafir işçiler ilk zamanlarda, vatan hasreti, aileözlemi, kültür farklılığı gibi olumsuzlukları konu edinip kaleme alarak GöçmenEdebiyatı’nı oluşturmuştur. İlk kuşakların yazdıkları ilk eserler pekumursanmasa da, daha sonra büyük ses getirmiştir. İkinci kuşakta ise kimlikkaygısı ve birinci kuşağa benzeyen konular işlenmiştir. Son kuşak olan üçüncükuşakta ise kendine özgü konular işlenmiştir. İkinci ve üçüncü kuşağın daGöçmen Edebiyatı’na katkıları olduktan sonra Göçmen Edebiyatı 60 yıl gibi birsüreyle kökleşmiştir. İlk kuşak işçisi ve yazarı olan Bekir Yıldız da GöçmenEdebiyatı’nın önemli ve ilk isimlerinden birisidir. Bu çalışmada ilk kuşak yazarlarındanolan Bekir Yıldız’ın hayatı, eserleri, kendisiyle özdeşleşen eseri ve GöçmenEdebiyatı’nın ilk eseri diyebileceğimiz ‘Türkler Almanya’da eseriincelenmiştir. Bu eserde gurbete giden ilk kuşak işçilerin, kendi ülkelerindençıkıp Avrupa gibi gelişmiş bir ülkeye gitmeleri ve orada karşılaştıkları olumluve olumsuz olaylar konu edilmiştir. Farklı hayallerle gittikleri yeni birdünyada bambaşka hayallerle karşılaşmışlardır. Ülkelerindeki ekonomi ve baskısorunlarından dolayı daha mutlu bir hayat kurup yaşayabilmek için çalışmayagelenlerin arasında hüsrana uğrayanlar da , hayallerini gerçekleştirenler deolmuştur. Bekir Yıldız’ın bu eserinde, gurbete giden işçilerin yolculuklarındanbaşlayıp, beslenmeleri, barınmaları, günlük yaşantıları, Türkiye ile Avrupa’nınekonomik ve sosyal durumları  gibi birçoknoktaya değinilmiştir.                                  
Anahtar Kelimeler: Bekir Yıldız, Göçmen Edebiyatı, işçi, çalışmak, göçmen
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

4.1. Birincil KaynakçaYıldız, Bekir. (1966). “Türkler Almanya’da”: Everest Yayınları 2012 4.2. İkincil KaynakçaAsutay, Hikmet. (2017). “Göçmen Edebiyatı”: Ceren Yayıncılık 2017 Doğan, Coşkun (2017) " Düzensiz Göçmenlerin Türkiye'ye Ekonomik Açıdan Etkileri" Tarih Okulu Dergisi (TOD), Eylül 2017, Yıl 10, Sayı XXXI,ss.315-329, DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/Joh 1102Doğan, Coşkun (2017) "The Importance of Multiculturalism in Community Interpreting", International Journal of Business Humanities and Technology, Vol.7,No.2 June 2017,ISSN 2162-1357 (Print), 2162-1381 (Onleine), Center for Promating Ideas, USAZengin, Dursun. (2000) “Göçmen Edebiyatı'nda Yeni Bir Yazar. Mehmet Kılıç ve ‘Fühle Dich Wie Zu Hause’ Adlı Romanı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 105. 4.3. Elektronik Kaynakça: http://necatimert.com.tr/1123_BEKIR-YILDIZ-OYKUSU%C2%A0-Heceoyku,-Sayi--7,-Subat-Mart-2005.html: Erişim: 07.01.2018 https://www.sabah.com.tr/yazarlar/cumartesi/durbas/2008/08/09/bu_dunyadan_bir_bekir_yildiz_gecmisti; Erişim: 21.12.2017 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a51185d0c66e7.20731886; Erişim: 05.01.2018 http://www.turkiyeyazarlarsendikasi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=5 ; Erişim: 19.12.2017 http://www.yenihayat.de/2011/09/19/almanya%E2%80%99da-gocmen-edebiyati/; Erişim: 22.12.2017 http://www.yenihayat.de/2011/10/01/almanyada-gocmen-edebiyati-2/; Erişim: 23.12.2017

Gürkan KOYUNCU,Hikmet ASUTAY