Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din - mitoloji ilişkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi1
Görüntülenme :
629
DOI :
Özet Türkçe :

Din, insanlık tarihi kadar eski bir kurumdur. Zira o, insanla birlikte başlamıştır. Mitolojinin tarihini de insanlık tarihi kadar eskilere götürmek mümkündür. Çünkü mitolojiler tamamen insan ürünüdür ve onlar her türlü insanî ihtiyaçlar karşısında insan düş gücünün bir çözüm yolu olmuştur. İnançla alakalı olan mitolojiler, dinlerin yorumlanması veya insanın somutlaştırma ihtiyacından dolayı dinin soyut taraflarının daha anlaşılır hale getirme çabalarının neticesinde teşekkül etmiştir. Bundan dolayı çok eski zamanlardan beridir mitoloji, dinin insan boyutlu algılanışı ve açıklayıcısı olmuştur. Öyle ki, bu insanî tasavvurlar, bilhassa Yahudi ve Hıristiyan kutsal kitaplarının içine nüfuz etmiş ve onların içinde zengin bir mitolojik malzeme oluşturmuştur. Kur’an açısından böyle bir tahrifat söz konusu olmamasına karşın, halkın İslâm’ı algılamasında, halk inançlarında pek çok mitolojik unsur yerini almıştır. Gerek geçmişte ve gerekse günümüzde din ile mitoloji arasında sıkı bir ilişki sürekli var olagelmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Religion is an institution as old as the humanity itself. Indeed, the inception of religions is simultaneous with that of humanity. Mythology can also be traced back to the emergence of humanity, since mythologies are products of men, providing them with solutions to all kinds of human needs through imagination. Mythologies are related to beliefs, and formed as a consequence of attempts at clarifying the abstract qualities of religions due to the man’s need to interpret and concretize religions. Therefore, mythology has become human devices for perceiving and explaining religions since ancient times. Indeed, these human imaginations have penetrated into the content of Jewish and Christian holy books and formed a rich mythological material Although such alterations are not in question with regard to Koran, there are many mythological elements in the popular perception of Islam and popular beliefs. There were and are close relations between religion and mythology.

Anahtar kelimeler :

Ritual ,

Origin ,

God ,

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :