Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin demokratik tutum düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim DKAB Bölümü 1
Görüntülenme :
557
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın genel amacı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin demokratik tutum düzeylerini belirmek ve çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir araştırma olup veri toplamak için "Demokratik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Söz konusu ölçek Attitude Research Laboratory tarafından "Teacher Opinionaire On Democracy" adıyla yayınlanan ölçekten yararlanılarak Gözütok (1995) tarafından geliştirilmiştir. Türkiye genelinde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan 124 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma verileri anket yoluyla toplanmış, verilerin analizinde tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) tekniği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, DKAB öğretmenlerinin %42'sinin demokratik tutumlarının yüksek, %38'inin orta, %20'sinin ise düşük olduğu görülmüştür. Bu durum öğretmenlerin cinsiyetleri, mesleki kıdemleri ve eğitim seviyelerine bağlı olarak anlamlı şekilde farklılaşmamaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine the levels of democratic attitude of teachers of Religious Culture and Moral Knowledge and to investigate these levels of attitudes in terms of various variables. The research is a definitive investigation in the survey model. Furthermore, the Democratic Attitude Scale was used to collect data. The scale was developed by Gözütok (1995) using the scale called "Teacher Opinionaire On Democracy", developed by Attitude Research Laboratory. 124 Religious Culture and Moral Knowledge teachers in the levels of secondary and high school in Turkey consisted of the samples of the research. The research data was collected by questionnaires and they were analyzed by One Way Analysis of Variance (ANOVA). According to obtained results, 42 % of Religious Culture and Moral Knowledge teachers' levels of democratic attitude were high and 38 % of them were medium while 20 % of them were low. This situation did not differ significantly by depending on teachers' genders, levels of education and seniorities.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :