Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din kültürü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: ilahiyat–eğitim dkab karşılatırması

Yazar kurumları :
Muş Alparslasn Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın amacı, İlahiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi DKAB Bölümü ögrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini 2010-2011 ögretim yılında, Atatürk Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakülteleri ile Eğitim Fakültesi DKAB Bölümlerinde ögrenim gören 273 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırma olarak planlanmıştır. Araştırmada Çetin (2006) tarafından geliştirilen ve 35 maddeden oluşan Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği (ÖMTÖ) kullanılmıştır. Araştırmaya katılan ögrenciler, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin tümünden 136.63, sevgi alt ölçeğinden 81.97, değer alt ölçeğinden 31.31, uyum alt ölçeğinden ise 19.34 ortalama puan almışlardır. Bu puanların cinsiyet, akademik başarı, sosyo ekonomik – sosyo kültürel düzey ve öğrenim görülen eğitim kurumunun türüne bağlı olarak anlamlı şekilde farklılaşmadığı; çalışmak için tercih edilen kurumların türüne bağlı olarak farklılaştığı gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

The main objective of the research was comparison of students' attitudes directed towards teaching profession in the Faculty of Divinity and the Department of Religious Culture & Moral Knowledge. The sampling of the research was consisted of 273 students studying in the Faculty of Divinity and the Department of Religious Culture & Moral Knowledge at Ataturk University, Ondokuz Mayis University, Selcuk University and Uludag University between 2010 and 2011 education year. The research was completed as descriptive research based on screening model. In the research Profession of Teaching Attitude Scale (PTAS), developed by Cetin (2006) and comprised of 35 items, was used. The students, participated in the research, scored averagely 136.63, 81.97, 31.31 and 19.34 from all attitude scale directed towards teaching profession, love subscale, value subscale and conformity subscale respectively. It was found that the scores was not statistically significant in terms of gender, academic success, socio-economic and socio-cultural level and education institutions in which students study currently. Nonetheless, the scores found significant in point of the types of institutions that students prefer to work in the future.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :