Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din kavramıyla ilgili anlayış ve tutumlar üzerine bir çözümleme

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
474
DOI :
Özet Türkçe :

Din kavramının genel geçer bir tanımının ve açıklamasının olmadığı, dinin, çeşitli bakış açılarından hareketle farklı şekillerde tanımlandığı/yorumlandığı bir gerçektir. Çoğu zaman din kavramına ilişkin anlayış ve tutumların, bu tanımlama ve yorumlarda kendilerini açığa vurduğuna tanık olunmaktadır. Bu makalede bir örneklem çerçevesinde din kavramına ilişkin farklı açıklama ve yorumlar içerik analizi yöntemi ile değerlendirilerek din ile ilgili anlayışlar, tutumlar ve söz konusu anlayış ve tutumlara yön veren yaklaşım tarzları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

It is true that the term of religion has no universal definition and interpretation and is defined/interpreted in different ways on the basis of various viewpoints. It is seen that in most cases the understandings and attitudes concerning religion have also taken place within these definitions and interpretations. In this article, it is tried to put forth, through method of analysis and within the framework of a certain sample, the understandings and attitudes concerning religion and the perspectival features of these understandings and attitudes by evaluating the different definitions and interpretations regarding religion.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :